kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

ШОВНІ НИТКИ З БІОАКТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ХІРУРГІЇ

ШОВНІ НИТКИ З БІОАКТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ХІРУРГІЇ

Вимоги до хірургічних ниток досить широкі: при достатній механічній міцності, головним чином, у вузлі, вони мають бути атравматичними, не порушувати кровопостачання, не викликати розвиток некрозів, запалень, при цьому останнє досягається стерилізацією, зниженням капілярності і додаванням пролонгованих бактерицидних властивостей. Важливими властивостями є біосумісність, нетоксичність, у ряді випадків біодеградіруємость ниток, а також колір, що полегшує їх візуалізацію в раневому полі, і ін. У великій мірі вказаним вимогам відповідають нитки із структурою «ядро-оболонка», що отримуються нанесенням на їх поверхню лікарського наповненого покриття з біосумісного полімеру. При раціональному виборі складу і товщини оболонки цей простий метод дозволяє істотно покращувати комплекс властивостей використовуваних в даний час ниток з синтетичних полімерів.

Основні типи структури ниток наведено на рисунку

Нитки:1- Монофіламентна   2- поліфіламентна   3 -     поліфіламентна з покриттям

Для покриття було обрано полімер природного походження хітозан. Доцільність його використання обумовлена його біосумісністю, біодеградірадацією і абсолютною нешкідливістю для організму. Крім того, хітозан витримує необхідні умови стерилізації практично без погіршення властивостей, добре розчиняється в доступних летких розчинниках, що полегшує формування з його розчинів покриттів заданої товщини, а метод затвердіння розчинів дозволяє регулювати їх надмолекулярну і пористу структуру.

По результатам досліджень в Інституті прикладних проблем фізики і біофізики НАН України розроблено лабораторний регламент, виготовлено зразки, проведено лабораторні випробування технології одержання хірургічних ниток поліфіламентної структури з біоактивним полімерним покриттям на основі нанокомпозиту з хітозаном і природним асептиком прополісом.

Принципова схема процесу виготовлення ниток показана на рисунку

 

Розроблені типи ниток

Продукт

Назва . Характеристики

Шовні нитки поліфіламентної структури для хірургії

«Капрохіт» - капронові з покриттям   похідними хітозану ;
«Поліефірхіт» - поліефірні   з покриттям похідними хітозану;
«Лавсанхіт»- лавсанові з покриттям   похідними хітозану;
«Капропол» - капронові з просочуванням   прополісом;
«Лавсанпропол» - лавсанові з просочуванням   прополісом;
«Поліефірпропол» - поліефірні   з просочуванням прополісом;
«ПГАпропол» - ПГА(розсмоктуючі)з просочуванням   прополісом;
«Капрополхіт» - капронові з прополісом і хітозаном;
«Лавсанпрополхіт» - лавсанові з прополісом і хітозаном;
«Поліефірпрополхіт» - поліефірні   з прополісом і хітозаном;

Переваги створених ниток:

  • зниження в 6-10 разів капілярності і ґнотового ефекту, що досягається гідрофобізацією поверхні волокон і поліпшує біологічну активність ниток та їх знезаражуючу здатність;
  • отримання ниток з ефектом розсмоктування в регульовані терміни.

 

Розроблені продукти захіщено 5 патентами України.