kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І ЛІКУВАННЯ РАН, ОПІКІВ, ДЕРМАТОВРАЖЕНЬ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І ЛІКУВАННЯ РАН, ОПІКІВ, ДЕРМАТОВРАЖЕНЬ.

Сучасні перев’язні матеріали по своєму оформленню та властивостям суттєво відрізняються від традиційних. Звичні текстильні матеріали (марля, сітки, трикотаж, неткане полотно та ін.) доповнились різними видами плівок, плівок-композитів, губок, гідроколоїдів, паст, гелів та комбінації інших різних матеріалів.

Цьому сприяло ряд факторів, в тому числі зміна поглядів на оптимальні умови загоєння ран, згідно з якими вологе середовище добре сприяє активації репараційних процесів, а покриття ран має не тільки дренаж пораненої поверхні, а і підтримку оптимального мікроклімату, насамперед паро- та повітропроникності.

У лікуванні ран різної етіології медичні аплікації, стрічки і пов'язки зберігають пріоритетне значення, що обумовлено доступністю і простотою їхнього застосування в різних умовах. Однак лікування ран з використанням традиційних перев'язних засобів в останні роки стає все менш ефективним. Зв'язано це з тим, що дія багатьох з них не відповідає вимогам, пропонованим сучасною медициною.

В Інституті прикладних проблем фізики і біофізики НАН України розроблено дві технології виробництва засобів лікування ран (ВЗЛР), які за ознаками сутності процесу формування і виготовлення засобів лікування ран мають дві основні відмінності реалізації:

 • ·з використанням нагріву - ТЕРМОтехнологія,
 • ·з використанням холоду - КРІОтехнологія.

Поділення технологій на дві групи ґрунтується на тому, що як було встановлено під час розробок реалізація кожної з названих двох технологій ВЗЛР має свої принципові відмінності за ознаками виробничого процесу, застосованого обладнання, технологічних режимів обробки, вимог до сировини, до певних властивостей і дії лікувальних речовин, сумісності їх в реагуючих середовищах тощо.

Для наступної ідентифікації виготовленої продукції і лікарських форм в кожній з технологій теж застосовано свою диференціацію, за ознакою матеріалу матричної основи виробів, а саме:

ТЕРМОтехнологія:

 • ·для виробів гелевої основи - Гель-термотехнологія;
 • ·для виробів полімерної плівкової основи - Полімер-термотехнологія;
 • ·для виробів тканинної основи - Ткан-термотехнологія.

КРІОтехнологія:

 • ·для виробів гелевої основи - КріоГель-технологія;
 • ·для виробів полімерної плівкової основи - Кріополімер-технологія;
 • ·для виробів тканинної основи - Кріоткан-технологія.

Гідрогелі у вигляді пластин щільного гелю можна наносити безпосередньо на рану, або на полотно із нетканого, просочене хітозаном, і далі накривають рану полотном з гелем, а зверху гельпластина накривається серветкою чи шаром полотна.. Невисихаючі покриття гідрогелеві мають ряд переваг над марлевими пов'язками:

 • загоєння відбувається швидше,
 • легше проводяться перев'язки, оскільки гідрогель видаляється без пошкодження регенерованої поверхні.

Проте наголошується, що у тому випадку, коли гідрогелеві пластини не містять антимікробної речовини, створюються сприятливі умови для інфікування рани. Тому перспективними є пластини гідрогелеві, що містять антимікробні речовини.

В створенні різних форм біологічно активних пластин використовували синтетичний полімер - полівініловий спирт, який має високу біосумісність і гідрофільність. Перевагою таких полімерів є пластичність, що забезпечують добре моделювання пов'язки на раневій поверхні. В тому випадку, коли плівки прозорі, надається можливість здійснювати візуальний контроль за станом рани.

Ступінь виділення антимікробної речовини з полівінілспиртових плівок зменшується із збільшенням його молекулярної маси і міри набухання плівки, тому для пролонгації десорбції використовують полімерну антимікробну речовину - з вінілпіролідоном. Введення до складу плівки полімеру, що високонабрякає – карбоксиметилцелюлози, також уповільнює десорбцію лікарської речовини (тріхопола, йоду, леворину), але в той же час знижує її міцність, яку, проте можна підвищити введенням зшиваючого реагенту - борної кислоти. Зшиваючі реагенти у складі полімерних матриць використовуються для досягнення різних цілей. Добавки тетраборату натрію в полівінілспиртові плівки, що містять хлоргексидину біглюконат і лізоцим, забезпечують оптимальні характеристики поглинання, міцності у вологому середовищі і десорбції лікарських речовин. Таке плівкове покриття володіє обмеженою паропроникністю, а ексудат відводиться через перфораційні отвори, завдяки чому підтримується оптимальна вологість.

В гелях на базі полівінілового спирту с добавкою хітозану зменшується гелева фракція, максимальна міцність і термостійкість, проте збільшується здатність до набухання, паропроникність, еластичність, пористість. Такі гелі з добавкою лікарських засобів проявляють виразну ранозагоючу дію і значно прискорюють процес загоєння, як про це повідомлено у деяких дослідженнях.

КРІОтехнологічна схема виготовлення засобів лікування ран передбачає використання дії холодом на масу розчину, попередньо залитого у форми, на тканинну основу-носія, покриту чи просочену розчином, на гель-системи з компонентами лікувальної дії.

Пропонована технологія реалізована з використанням морозильної камери, в об’ємі якої розміщуються касетниці з розчинами, підготовленими до формоутворення під дією холоду.

Полімерний гелевий матеріал, що створюється для покриття основи являє собою гібрид - продукт поєднання лікувальних речовин і водорозчинного синтетичного органічного полімеру в цілісну структуру. Технологічна схема передбачає ряд операцій починаючи з підготовки сировини, реагентів.

 

 

Технологічна схема виготовлення засобів лікувальна ран за КРІОтехнологією

 

Пропонується до вдосконалення і застосування

розроблені і виготовлені в лабораторних умовах за ТЕРМОтехнологієюта КРІОтехнологієювироби:

 • ·«Ранолік-стрічка» у формі стрічок медичних з просоченням та покриттям антисептичними речовинами і блокуванням негативної осмотичної дії;
 • ·«Ранолік-пов’язка» у формі одно- чи багатошарового полотна різних розмірів і форм з просоченням композиціями лікарських засобів для лікування ран різної етиології. «Ранолік-аплікація» у формі плівкових ранолікувальних пластин різних розмірів і форм, з просоченням і покриттям композиціями лікарських засобів для лікування ран різної етиології;
 • ·«Ранолік-гельаплікація» у формі аплікацій гелевих, прозорих різних розмірів і форм;
 • «Ранолік-гельтекстиль аплікація» у формі гелей з текстильною основою

Розроблені продукти захіщено 4 патентами України          

Зразки лікарської форми гель-пов’язок, виготовлених за КРІОтехнологією