kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Публікації

1.VI Kravchenko, SA Mamilov, ON Minov, Yu.S. Plaksiy. Influense of pulsatile blood change on saturation measurement. / / SPIE Proc. v.3199, pp.283-288.

2.Кравченко В.І., Мамілов С.А., Минов О.Н. та ін Метод визначення оптичних характеристик біологічних тканин in vivo з використанням спектроскопії ближнього інфрачервоного діапазону. Праці III Міжнародної конференції з лазерної фізики та спектроскопії, Республіка Білорусь, Гродно, 2 - 4 липня 1997 т1 с.184-187.

3.Е.А.Бакай, В.Й.Кравченко, О.М.Мiнов, С.О.Мамiлов, Ю.С.Плаксій, А.Б.Рiкберг. Визначення Коефіцієнтів розсіювання світла in vivo методом спектроскопії ближнього інфрачервоного діапазону. УФЖ, т.43, № 5, 1998, с.527-531.

4.Ю.В.Вірко, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Оптичний датчик для безконтактних пульсометріческіх досліджень. Тези доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології", Ялта, 10-13 жовтня, 1998, с. 92-93.

5.Мінов, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Дослідження кореляції між зміною сатурації артеріальної крові киснем і ритмом дихання. Тези доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології", Ялта, 10-13 жовтня, 1998. С. 93.

6.В.Й. Кравченко, О.М. Мiнов, С. О. Мамiлов, Ю. С. Плаксій. Дослідження кореляції оптичних сігналів при вімірах сатурації артеріальної КРОВІ кисни. Український журнал медичної техніки та технології, 1999; № 1: с.59-61.

7.Кравченко В.І., Мамілов С. А., Плаксій Ю.С., Вірко Ю.В. Визначення тканинної сатурації шляхом штучної модуляції об'єму крові. Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Харків-1999, с. 24.

8.Ю.В.Вірко, В.І.Кравченко, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на сатурацию артеріальної крові киснем. Праці IV Міжнародної конференції з лазерної фізики та спектроскопії. Гродно, Білорусія, 4-8 жовтня 1999 р. - С. 213-215.

9.Мельнік Н.О., Плаксій Ю.С., Мамілов С.О., Мельник К.О. Експериментальний Вплив лазерного опромінення на демієлінізацію в центральній нервовій Системі. Тези доповідей ХIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології", Харків 2000, с. 32-33.

10.Ю.В. Вірко, С.С. Есьман, Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов. Апаратура для біофізичних досліджень очного дна. Тези доповідей ХIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Харків 2000, с. 136.

11.С.А. Мамілов, В.І. Кравченко, Ю.С. Плаксій, Ю.В. Вірко. Оптоелектронний спосіб визначення питомої обсягу крові. Тези доповідей ХIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Харків 2000, с. 137.

12.В.І.Кравченко, Ю.В.Вірко, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Дослідження швидких змін сатурації артеріальної крові киснем / / Український журнал медичної техніки та технології. - 2000. - № 1 - № 2. - С. 49-51.

13.Бакай Е.А., Кравченко В.І., Мамілов С.А. та ін Метод визначення коефіцієнтів розсіювання живих біологічних тканин. Матеріали міжнародної конференції "Лазерні та інформаційні технології в медицині XXI століття". Росія, Санкт-Петербург, 21-22 червня 2001р. ч.2, с. 524-525.

14.Nataly O. Melnik, Yu. S. Plaksij, Serge A. Mamilov Influence of laser irradiation on demyelination of nervous fibers Proceeding of SPIE, Vol. 4159, Pр. 64-67.

15.Mamilov SA, Plaksiy YS, Virko YV Changes of arterial blood saturation during a laser biostimulation. Proceeding of SPIE, v.4241, 2001, pp 499-503.

16.Мамілов С.А. Неінвазивна діагностика змін відносного об'єму крові / / Біофізічній вісник. - 2001. - Вип. 2 (9). -, С. 79-82.

17.Мамілов С.А. Визначення коефіцієнтів розсіювання біологічної тканини in vivo. Праці 2-ий міжнародній конференції молодих вчених та спеціалістів "Оптика-2001", С.-Петербург, 16-19 жовтня 2001, с. 273.

18.С.А. Мамілов, В.І. Кравченко, Ю.С. Плаксій, Ю.В. Вірко. Неінвазивна методика визначення локальних неоднорідностей биоткани. Тези доповідей ХVIII Міжнародній науково-практичній конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Ялта, - 2002, - с.60.

19.В. І. Кравченко, С. А. Мамілов, Ю.С.Плаксій, Ю.В. Вірко. Визначення коефіцієнтів розсіювання біологічної тканини in vivo. Біофізічній вісник. - 2002, вип. 1 (10). -, С. 119-123.

20.Ю.В. Вірко, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на сатурацию артеріальної крові киснем. Матеріали ІІ Російської конференції молодих вчених Росії з міжнародною участю "Фундаментальні науки і прогрес клінічної медицини". Москва, 2001, т.1. с.64-65.

21.Ю.В. Вірко, В.І. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вплив вихідного значення сатурації на ефективність впливу низькоінтенсивного лазерного опромінення. Тези доповідей Міжнародної конференції "Лазери в біомедицині" Гродно, Білорусь, 1-3 жовтня 2002 с. 98

22.С.А. Мамілов, В.І. Кравченко, Ю.С. Плаксій, Ю.В. Вірко. Використання особливостей поширення світла в биоткани для визначення локальних неоднорідностей. Тези доповідей Міжнародної конференції "Лазери в біомедицині" Гродно, Білорусь, 1-3 жовтня 2002 с. 99.

23.В.І. Кравченко, С.А. Мамілов, В.А. Соколов. Створення друкованих форм для цифрової флексографии методом прямої лазерного гравіювання. Тези на конференції "Прикладна оптика", Санкт-Петербург, 15-17 жовтня 2002

24.Галкін А.А., Есьман С.С., Кравченко В.І., Мамілов С.А., Плаксій Ю.С. Оптичні методи вимірювання рельєфу поверхні в микронном діапазоні. Препринт ВАТ "Укрпластик", - Київ, 2003, 38 С.

25.В.І. Кравченко, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Дослідження динаміки зміни концентрації оксигемоглобіну під дією низькоінтенсивного лазерного опромінення. Тези доповідей ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Одеса 2003, с.61-62.

26.А.А.Galkin, VI Kravchenko, Yu.S. Plaksij, SS Yesman, S.А. Mamilov. Study of laser engraving of materials assigned for flexoplates making. Proceedings CAOL 2003, IEEE CN 03EX715, V.1, p. 154-156

27.В.І. Кравченко, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.А. Мамілов. Оптоелектронний метод визначення параметрів гемодинаміки. Тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів в медицині та біології" Ялта, 8-11 жовтня 2003, с. 136.

28.В.І. Кравченко, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.А. Мамілов. Дослідження формування рельєфу при створенні друкарських форм для цифрової флексографии методом прямої лазерного гравіювання. Праці ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених та спеціалістів "Оптика-2003", Санкт-Петербург, 2003, с. 336.

29.Плаксій Ю.С., Макарчук М.Ю., Трушина В.А., Мамілов С.О., Вірко Ю.В. Метод ОЦІНКИ функціонального стану організму людини в умів псіхофізіологічніх Тестування путем АНАЛІЗУ фотоплетізмограмі. Тези доповідей 3-го з'їзду українського біофізічного товариства, 8-11 жовтня 2002 р. Львів, с. 225.

30.Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов та ін. "Пульсоксіметрічній метод ОЦІНКИ Реакції людини на псіхофізіологічне НАВАНТАЖЕННЯ" Тези на конференції "Псіхофізіологічні та вісцеральні Функції в нормі и патології", Київ, - 2002 р.

31.Макарчук М.Ю., Філімонова Н.Б., Трушина В.А., Чікіна Л.В., Плаксій Ю.С., Мамілов С.О., Федорчук С.В. Програмно-апаратний комплекс ОЦІНКИ здатності Операторів до роботи в умів псіхофізіологічного НАВАНТАЖЕННЯ. Матеріали науково-практичної конференции "Вищі навчальні заклади-Києву", Київ, 2004, ч.1., С. 40-41.

32.В.І.Кравченко, С.С. Есьман, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій. Неінвазивна діагностика змін відносного об'єму крові. Матеріали школи-семінару молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми фізики». Мінськ, 2004 р. С.28-32.

33.А.А. Галкін, В.І.Кравченко, С.С. Есьман, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій. Оптична система контролю гравіювання флексоформ. Матеріали школи-семінару молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми фізики». Мінськ, 2004 р. С. 283-287.

34.С.С. Есьман, В.І. Кравченко, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Визначення тканинної сатурації шляхом штучної модуляції об'єму крові. Тези доповідей на першій Українській Науковій конференции "Проблеми біологічної и медичної фізики", Харків, 2004 р., С. 220.

35.В.І.Кравченко, Ю.С.Плаксій, С.А.Мамілов, С.С. Есьман. Оптоелектронний датчик для визначення тканинної сатурації. Матеріали XVI науково-технічної конференції за участю зарубіжних фахівців. Судак, 2004 р. С.322.

36.В.Ф. Рассохін, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вивчення впливу ІЧ-лазером на зірчастий вузол. Тези доповідей на міжнародній конференції «Лазерно-оптичні технології в біології та медицині. Мінськ, 14-15 жовтня 2004 С. 120.

37.С.С. Есьман, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Визначення тканинної сатурації шляхом штучної модуляції об'єму крові. Тези доповідей на міжнародній конференції «Лазерно-оптичні технології в біології та медицині. Мінськ, 14-15 жовтня 2004 С. 88.

38.MM Asimov, AI Gisbrecht, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy. Investigation of the influence of laser irradiation on the relative concentration of oxyhemoglobin in the blood. Proceeding of SPIE, 5830, 2005, p. 409-413

39.В.Ф. Рассохін, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вплив ІЧ-лазерним випромінюванням на верхній шийний симпатичний вузол в експерименті. Тези доповідей ХХІІ міжнародної конференции "Застосування лазерів в медицині и биологии", - Ялта, 2004, - с. 115-116.

40.В. І. Кравченко, С. А. Мамілов, Ю. С. Плаксій, С. С. Есьман, Н. С. Козак, А. А. Рижевіч Неінвазивний оптичний метод визначення коефіцієнтів розсіювання і питомої обсягу крові в біологічної тканини in vivo. Журнал прикладної спектроскопії, - V. 72, N 1, - 2005, с. 119-123.

41.AA Galkin, SS Yesman, VI Kravchenko, SA Mamilov, Yu. S. Plaksiy. Optical monitoring of laser-engraved flexo plates. Proceeding of SPIE, 2004, Vol. 5447, p. 134-142.

42. Н.О. Мельник, Ю.Б. Чайковський, Ю.С. Плаксій С.О. Мамілов. Морфометричні показатели нейронів Стовбура головного Мозку та спинного Мозку при демієлінізації, после лазерного опромінювання та Використання препарату "Ребіф". Вісник морфології, № 10, - 2004, - с. 312-315.

43.А.А. Галкін, С.С. Есьман, В.І.Кравченко, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій. Оптична система контролю гравіювання масок флексоформ. Тези доповідей конференції "Лазери. Виміри. Інформація ». С.Петербург, 23-24 червня 2004 С.77-78.

44.С.С. ЕСМА, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Визначення тканинної сатурації шляхом штучної модуляції об'єму крові. Матеріали міжнародної конференції «Лазерно-оптичні технології в біології та медицині», Мінськ, 2004, стр.274-278.

45.В.Ф. Рассохін, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вивчення впливу ІЧ - лазером на зірчастий вузол. Матеріали міжнародної конференції «Лазерно-оптичні технології в біології та медицині», Мінськ, 2004, стор 353-357

46.Н.Е. Макарчук, В.А. Трушина, Н.Б. Філімонова, Л.В. Чикина, Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов. Процеси самоорганізації в роботі центральної нервової системи при психофізіологічної навантаженні. Перший міжнародний міждисциплінарний семінар «Ідеї синергетики в природничих науках», Тверь, 2005, с. 79-81.

47.S.А. Mamilov, VI Kravchenko, Yu.S. Plaksij, SS Esman. Influence low intensity laser on a peripheral blood flow. Proceedings of the Fifth international young scientists conference on applied physics. June, 20-22, 2005, Kyiv, p. 176-177.

48.VI Kravchenko, SA Mamilov, Yu. S. Plaksiy, SS Yesman, NS Kazak and AA Ryzhevich. Noninvasive optical method for determining the scattering coefficients and the specific volume of the blood in biological tissue in vivo. Journal of Applied Spectroscopy, V. 72, № 1, 2005, р. 126-131.

49.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Високочутливий пульсоксиметр-спектрофотометр для лазерно-оптичної дозиметрії в біології та медицині. Тези доповідей конференції "Лазери. Виміри. Інформація ». С.-Петербург, 8-9 липня 2005 р. з. 60-61.

50.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, A. Gizbrebrecht. Investigation in vivo the effect of temperature on quantum yield of photodissosiation of oxyhemoglobin (HbO2) in cutaneous blood vessels. Proceedings of CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Vol. 1. Yalta, Crimea, Ukraine, September 12 -17, 2005. P. 279-282 (IEEE Catalog # 05TH8809).

51.А.А. Галкін, С.С. Есьман, В.І.Кравченко, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій. Оптичний контроль якості гравірованих лазером форм флексодруку. Препринт № 1 ТОВ Фірма "БІЕЛТ" ЛТД, - Київ, 2005, 34 С.

52.А.А. Галкін, С.С. Есьман, В.І.Кравченко, С.А.Мамілов, Ю.С.Плаксій. Оптичний контроль якості форм глибокого друку. Препринт № 2 ТОВ Фірма "БІЕЛТ" ЛТД, - Київ, 2005, 31 С.

53.MM Asimov, RM Asimov, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, AN Rubinov, AI Gisbrecht. Laser-induced photodissociaton of oxyhemoglobin (HbO2) and it's application for increasing tissue oxygen concentration. IV International symposium "Laser technologies and lasers", Plovdiv, Bulgaria, October 8-11, 2005, p.74.

54.В.Ф. Рассохін, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Зміна мікроциркуляції при впливі інфрачервоним лазером на стегнову артерію. Тези доповідей ХХІV міжнародної науково-практичної конференции "Застосування лазерів в медицині и биологии", - Ялта, 2005, - с. 140-141.

55.Ю.С. Плаксій С.О. Мамілов, С.С. Есьман. Лазерно-індукована фотодісоціація оксігемоглобіну іn vіvo. Тези доповідей всеукраїнського з'їзду "Фізика в Україні", Одеса, 3-6 жовтня, 2005 р., С. 173.

56.Мамілов С.А., Галкін А.А., Есьман С.С., Кравченко В.І., Плаксій Ю.С. Метод і пристрій для контролю поверхні циліндрів друку. Праці ІV Міжнародної конференції молодих вчених та спеціалістів "Оптика-2005", Санкт-Петербург, 2005, с. 372.

57.SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, SS Esman, MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov. Effect of temperature on laser-induced photodissociation of oxyhemoglobin in vivo. Праці І Міжнародної конференции "Електроніка та прикладна фізика". Київ, 2005, с.127-128.

58.SN Savenkov, Y.А. Oberemok, S.А. Маmilov, SS Yesman, Yu.S. Plaksiy. Study in vivo of optical properties of skin areas with normal and abnormal structure. Праці І Міжнародної конференции "Електроніка та прикладна фізика". Київ, 2005, с.135-136.

59.MM Aсімов, Р.M. Aсімов, A.Н. Рубінів, С.A. Maмілов, Ю.С. Плаксій. Вплив температури на квантовий вихід лазерно-індукованої фотодиссоциации оксигемоглобина in vivo. ЖПС. № 1, 2006, с. 90-93.

60.Плаксій Ю.С. Мамілов С.О., Есьман С.С. Оптичні діагностика стану організму людини на базі новіх методів спектроскопії ближнього ІЧ - діапазону. Фундаментальні орієнтірі науки. Збірник статей, Київ, 2005, с. 260-281.

61.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy. High sensitive pulseoximeter-spectrophotometer for laser optical dosimetry in biology and medicine. Proceeding of SPIE, 2006, Vol. 6251, p. 147-154.

62.М.Ю. Макарчук, В.А. Трушина, Н.Б. Філімонова, Л.В. Чікіна, С.В. Федорчук, Ю.С. Плаксій, С.О. Мамілов, Т.В. Кравець. Адаптаційні возможности людини до Виконання Завдання в контурі управління технічними об'єктами и технологічними процесами. Матеріали 6-ї міжнародної міждісціплінарної науково-практичної конференции "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління" 3-9 листопада 2005 р. м. Харків. С.108-109.

63.Yu.S. Plaksij, SS Yesman, S.А. Mamilov. Noninvasive transcutaneous determination of relative carboxyhemoglobin concentration in arterial blood. Proceedings of the Sixth international young scientists conference on applied physics. June, 14-16, 2006, Kyiv, p. 164-165.

64.Мамілов С.А., Мельник Н.А. Оптичний метод діагностики гемодинаміки і функції ендотелію судин. Известия Національної Академії Наук Білорусі. Серія фізико-математичних наук. № 5, 2005, с. 78-81.

65.С.Н. Савенков, Є.А. Оберемок, С.А. Мамілов, С.С. Есьман, Ю.С. Плаксій. In vivo иследования оптичних властивостей нормальних і змінених ділянок шкіри. Тези доповіді на міжнародній конференції молодих вчених і фахівців «Сучасні проблеми фізики - 2006» Мінськ, 21-23 червня 2006, с.5.

66.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov, SA Mamilov and Yu. S. Plaksii. Effect of temperature on the quantum yield of laser-induced photodissociation of oxyhemoglobin in vivo. Journal of Applied Spectroscopy, V. 73, № 1, 2006, 99-102.

67.MM Асимов, Р.M. Асимов, A.Н. Рубінів, С.A. Maмілов, Ю.С. Плаксій. Оцінка терапевтичного ефекту низькоінтенсивного лазерного випромінювання за величиною локального насичення тканини киснем. ЖПС. Т. 73, № 4, С. 516-520, 2006 р.,

68.Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.А. Мамілов. Через шкірних визначення відносної концентрації карбоксигемоглобіну в артеріальній крові. Тези доповідей ХХV міжнародної науково-практичної конференции "Застосування лазерів в медицині и биологии", - Луцьк, 2006, - с. 71-72.

69.MM Asimov, RM Asimov, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, AN Rubinov, AI Gisbrecht. Laser-induced photodissociaton of oxyhemoglobin (HbO2) and it's application for increasing tissue oxygen concentration. Proceedings of IV International symposium Laser technologies and lasers "LTL Plovdiv 2005", p. 172-177.

70.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, SS Yesman, AI Gisbrecht. Laser-indiced photodissosiation of carboxyhemoglobin in vivo: new method of elimination of carbon monoxcide poisoning action. Праці ІІ Міжнародної конференции "Електроніка та прикладна фізика". Київ, 2006, с.90-91.

71.MM Асимов, Р.M. Асимов, A.Н. Рубінів, С.A. Maмілов, Ю.С. Плаксій. Лазерно-індукована оксигенація тканин і її медико-біологічне застосування. Матеріали VI Міжнародної конференції «Лазерна фізика та оптичні технології», Гродно, 2006, частина 1, с. 51-53.

72.MM Asimov, RM Asimov, SA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, AN Rubinov AI Gisbrecht. Application of laser-induced tissue oxygenatin for increasing the efficiency of the method of photodynamitc therapy of solid tumors. V International Symposium "LASER TECHNOLOGIES AND LASERS", October 4-7, 2006, Smolyan, Bulgaria, p.121.

73.Плаксій Ю.С., Мамілов С.А., Есьман С.С., Асимов М.М., Гізбрехт А.І. Фотодисоціація оксигемоглобина іn vіvo, стимульована лазерним випромінюванням. Тези доповідей IV з'їзду Українського біофізічного товариства, Донецьк, 2006, с.218-219.

74.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov, SA Mamilov, and Yu. S. Plaksij Assessment of the therapeutic action of low-intensity laser radiation from the extent of local tissue saturation with oxygen. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 73, No. 4, 2006, pp. 583-587.

75.С.Н. Савенков, Є.А. Оберемок, С.А. Мамілов, С.С. Есьман, Ю.С. Плаксій. In vivo иследования оптичних властивостей нормальних і змінених ділянок шкіри. Збірник наукових праць конференції «Сучасні проблеми фізики», Мінськ, 2006, с. 160-164.

76.MM Asimov, RM Asimov, AN Rubinov, SA Mamilov, SS Esman, Yu. S. Plaksiy. Laser-optical method of stimulation of cell metabolism and its biomedical applications. Proceeding of SPIE, 2007, Vol. 6594, p. 431-438.

77.Плаксій Ю.С., Мамілов С.А., Есьман С.С., Асимов М.М., Гізбрехт А.І.Оптіческій метод визначення параметрів гемодинаміки. Матеріали V міжнародного симпозіуму «Актуальні проблеми біофізичної медицини». Київ, 2007, с.134-135.

78.MM Asimov, RM Asimov, CA Mamilov, Yu.S. Plaksiy, AN Rubinov, LA Avramov, AI Gisbrecht: "Application of laser-induced tissue oxygenation for increasing the efficiency of the method of photodynamic therapy of solid tumors", Proceeding of IX Conferences "Laser and laser information Technologies" and V International symposium " Laser technologies and lasers ", Smolyan, Bulgaria, 4-7 October 2006, pp. 231-235.

79.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Стимулювання аеробного метаболізму клітин низькоінтенсивним лазерним випромінюванням. "Лазерна медицина" Т.11, вип.2, 2007, С. 53-59.

80.MM Asimov, RM Asimov, SA Mamilov, YS Plaksiy, AN Rubinov, AI Gisbrecht. Effect of tissue oxygenation on the efficiency of the method of photodynamic therapy. Proceedings of SPIE 14th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications. Sunny Beach, Bulgaria, September 2006 ISBN: 9780819467423. Volume: 6604. Mar. 2007. Р. 589-593.

81.М.Ю. Макарчук, В.А. Трушина, Н.Б. Філімонова, Л.В. Чікіна, С.В. Федорчук, Ю.С. Плаксій, С.О. Мамілов. Оцінка здатності людини до Виконання Завдання ЗРОСТАЮЧИЙ уровня складності. Фізика живого, т.15, № 2, 2007, с. 66-72.

82.Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов, С.С. Есьман, М.М. Асимов, А. Гізбрехт. Лазерно-індукована фотодісоціація оксигемоглобина іn vіvo. Альманах клінічної медицини, т. XVII, частина 1, 2008, с. 79-82.

83.Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов, С.С. Есьман. Визначення локальних неоднорідностей биоткани з використанням особливостей поширення світла. Альманах клінічної медицини, т. XVII, частина 1, 2008, с.75-78.

84.Н.Е. Макарчук, В.А. Трушина, Н.Б. Філімонова, Л.В. Чикина, Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов. Метод оцінки адаптаційних можливостей людини в умовах фізіологічної навантаження. «Клінічна інформатика і телемедицина», - т.3. - Вип. 4. - 2006. - С. 141-142.

85.С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій, В.Ф. Рассохін. Вивчення впливу ІЧ-лазером на зірчастий вузол. «Клінічна інформатика і телемедицина», - т.3. - Вип. 4. - 2006. - С. 142.

86.Л.С.Антонова, Н.А. Андрєєва, Л.Л. Смирнова, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман. Вплив стимуляції опроміненням HЕ-NЕ і HЕ-CD лазерів культур актиноміцетів. Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції "Квантова електроніка". Мінськ 13-16 жовтня 2008 р. - Мінськ. - 2008. - С. 157.

87.Gorgo Yu.P., Sharafi R., Mamilov SA The effects of atmospheric pressure fluctuations in the far infrasound range on circulation system diseases. Біофізічні механізмі Функціонування живих систем. Збірник тез міжнародної Наукової конференции прісвяченої 70-річчю від дня народження О.А. Гойди. 16-18 жовтня 2008 р. Львів. - 2008. С. 93-94.

88.Плаксій Ю.С., Мамілов С.О., Есьман С.С. Прилад для визначення оптичних характеристик шкірі. Збірник наукових праць 3-го міжнародного радіоелектронного форуму "Прикладна електроніка. Стан і перспективи розвитку ". 22-24 жовтня 2008 р. - Т.4. «Актуальні проблеми біомедінженеріі». - Харків. - 2008. - С. 145-148.

89.Горго Ю.П., Дідик Л.А., Мамілов С.А. Фізіологічні особливості реакцій людини при природних збурюваннях атмосферного тиску. Наук. Праці II з'їзду фізіологів СНД, Кишинеу, Молдова 29-31. 10. 2008, с.257.

90.Мамілов С.О. Фотодісоціація оксігемоглобіну в артеріальній КРОВІ под дією лазера in vivo. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, 2008, Вип.3, с.202-204.

91.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Вплив природного середовища і сонячної радіації на особливості формування та функціонування газообміну в організмі людини. Тези Х Міжнародної конференции з біонікі та прикладної біофізікі, 27-28 листопада 2008 р., Київ, 2008, с.13.

92.Горго Ю.П., Дідик Л.А., Мамілов С.А. Вплив флуктуацій атмосферного тиску в дальньому інфразвукових діапазоні на хвороби системи кровообігу. Тези Х Міжнародної конференции з біонікі та прикладної біофізікі, 27-28 листопада 2008 р., Київ, 2008, с. 30.

93.Л.С.Антонова, Н.А. Андрєєва, Л.Л. Смирнова, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман. Стимуляція культур актиноміцетів - біодеструкторів екотоксікантов опроміненням Hе-Nе і Hе-Cd лазерів. Тези Х Міжнародної конференции з біонікі та прикладної біофізікі, 27-28 листопада 2008 р., Київ, 2008, с.63.

94.Ю.С. Плаксій, С.А. Мамілов, С.С. Есьман, М.М. Асимов, А.Гізбрехт. Лазерно-оптичні методи локалізації та усунення зон гіпоксії для ранньої діагностики ризику утворення т запобігання розвитку ракових пухлин. Збірник праць VII Міжнародної наукової конференції «Лазерна фізика та оптичні технології», 17-19 червня 2008, Мінськ, - с. 334-337.

95.Горго Ю.П., Рагульская М.В., Мамілов С.А. Про фактори чутливості біологічних об'єктів до варіацій магнітного поля Землі. Збірник тез V міжнародного конгресу «слабкі і надслабких поля і випромінювання в біології та медицині», Санкт-Петербург, 29.06-03.07. 2009, стор 146.

96.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н Рубінов, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман. "Лазерно-індукована оксигенація тканин і стимулювання аеробного метаболізму клітин". Препринт № 746, виданий за рішенням Рісо ІФ НАНБ, Мінськ 2008. 34С.

97.С.А. Мамілов, Вплив інфрачервоного лазера на зірчастий вузол, Біофізічній вісник, Віп.23. (2), - 2009, - с. 129-131.

98.MM Asimov, AN Rubinov, RM Asimov, SA Mamilov, YS Plaksiy, SS Esman, AI Gisbrecht. Novel laser-optical tehnology of blood carboxyhemoglobin photodecomposition and elimination of carbon monoxide poisoning effect. ILLA / LTL '2009. INTERNATIONAL CONFERENCE & SYMPOSIUM, October 18-22, 2009, Smolyan, Bulgaria. The International Standard Serial Number for this ('2009) issue of PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE AND SYMPOSIUM ILLA / LTL is ISSN 1314-068Х. P. 381-388.

99.С.А. Мамілов, С.С. Есьман. Оптичний неінвазивний метод вимірювання величини відносної концентрації оксигемоглобіну в венозної крові. Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики і хімії «БФФХ-2010». Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції, м. Севастополь, 26-30 квітня 2010 Том.2. с. 266-269.

100.С.А. Мамілов, С.С. Есьман, А.Г. Місюра, М.М.Асімов, А. Гізбрехт. Виділення дихальних ритмів для неінвазивного вимірювання величини насичення венозної крові киснем. Тези I-й з'їзду "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" з міжнародною участю, 23 - 26 червня 2010, Київ, с.235.

101.С.А. Мамілов, С.С. Есьман, М.М. Асимов, А Гізбрехт. Неінвазивні вимірювання величини насичення венозної крові киснем. Тези доповідей III Євразійського конгресу з медичної фізики та інженерії «Медична фізика - 2010», Москва, 21-26 червня, 2010. Стор.50-53.

102.С.А. Мамілов, С.С. Есьман, Ю.Ю. Сдобников. Прилад для неінвазивного аналізу коефіцієнтів розсіювання тканин шкіри. Тези доповідей III Євразійського конгресу з медичної фізики та інженерії «Медична фізика - 2010», Москва, 21-26 червня, 2010. Стор 140-143.

103.С.А. Мамілов, Ю.Ю. Сдобников, А. Пріганцова, М. Ваціова, Ф. Валах, Ю.П. Горго. Виділення низькочастотних флуктуацій магнітного поля землі. Тези XI конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 року, стор 62.

104.С.А. Мамілов, М.М, Асимов, С.С. Есьман, А.І. Гізбрехт, В.А. Трушина. Лазерно-стимульована фотодіссоція комплексів гемоглобіну. Тези XI конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 року, стор 61-62.

105.Велігоцькій Д.В., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Асімов М.М., Гізбрехт А. Метод уточнення неінвазівного діагностування карбоксігемоглобіну в потоках крові. Тези XI конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 року, стор 17.

106.Gorgo Yu.P., Peťko B., Didyk LA, Prigancova A., Mamilov SA Slight atmospheric pressure fluctuations as a significant predictors for bioobjects meteotropic reactions. Тези XI конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 року, стор 31.

107.Gorgo Yu.P., Mamilov SA, Prigancova A., Tunyi I., Vacziova M., Valach F. Interaction of geomagnetic field low frequency component and electrical potentials of a human skin. Тези XI конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 року, стор 31-32.

108.М.М, Асимов, С.С. Есьман, А.І. Гізбрехт, С.А. Мамілов, А.Н. Рубінів. Лазерна фотодисоціація комплексів гемоглобіну. Матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції. Мінськ, 22-25 листопада 2010 Стор. 199.

109.Савенков С. Н., Оберемок Е. А., Мамілов С. А., Есьман С. С., Асимов М. М. Характеристики розсіювання світла нормальними і зміненими ділянками в структурі шкірної тканини. ЖПС. Т. 78, № 1, С. 96-103, 2011 р.

110.Мамілов С.А., Есьман С.С., Тимошин Ю.А., Сдобников Ю.Ю. Пристрій для неінвазивного дослідження характеристик покривних тканин / / Адаптивні системи автоматичного управління. - 2010. - № 16. - З 58 - 62.

111.Велігоцькій Д.В., Єсьман С.С., Мамілов С.О. Прилад для неінвазівного діагностування карбоксігемоглобіну в потоках крові. Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференции «ФІЗИЧНІ Процеси та поля технічних и біологічніх об'єктів». Кременчук, 5-7 листопада 2010 р. с.44-46.

112.С.Н. Савенков, Є.А. Оберемок, С.А. Мамілов, С.С. Есьман, М.М.Асімов. Оптичний метод діагностики новоутворень з вимірювання локальних змін в структурі шкірної тканини in vivo. Збірник наукових праць VIII міжнародної наукової конференції «Лазерна фізика іоптіческіе технології» 27-30 вересня 2010 року. Мінськ. т.1. - С.159-162.

113.Есьман С. С., Мамілов С. А., Асимов М. М., Гізбрехт А. І. Неінвазивні методи вимірювання насичення венозної крові киснем. ЖПС. - 2011. - Т.78. - № 3. - С.433-440.

114. Д.В. Велигоцький, Н.В. Стельмах, С.О. Мамілов, С.С. Єсьман. Моделювання неінвазивного діагностування карбоксигемоглобіну в потоках крові в програмному середовищі «СО-монітор». «Нові технології» Науковий вісник Кременчуцьгого університету економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук. - 2011. - №2(32). – с. 55-61.

115. Велигоцький Д.В., Єсьман С.С., Мамілов С.О. Розробка датчика для неінвазивного діагностування карбоксигемоглобіну в потоках крові. Тези IV науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», Київ, 12 квітня 2011 року, с. 267.

116. Д.В. Велигоцький, Н.В. Стельмах, С.О. Мамілов, С.С. Єсьман. Апаратно-програмний комплекс для неінвазивного визначення вмісту карбоксигемоглобіну в крові. Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія», Київ, 2011, с. 25-26.

117. Velygotsky D.V., Mamilov S.O., Yesman S.S., Stelmach N.V. Non-invasive measurement of carboxyhemoglobin in blood flow // 11th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 28 Novem - 2 Decem 2011., Kharkiv, IRE NASU. – 2011. – с.147.

118. ВелигоцькийД.В., СтельмахН.В., ЄсьманС.С., МаміловС.О. Апаратно-програмнийкомплексдлянеінвазивногодіагностуваннякарбоксигемоглобінувпотокахкрові // Інформаційнісистемиітехнології. – 2012. – №1(72), ч.1. – С.71-74.

119. ВелигоцькийД.В., СтельмахН.В., ЄсьманС.С., МаміловС.О. CO-оксиметр // Фізичніпроцеситаполятехнічнихібіологічнихобєктів: X Міжн. наук.-техн. конф. Кременчук, 4-6 лист. 2011р. – Кременчук: КНУім. М.Остроградського, 2011. – С.54-55.

120. МережанийП.Г., МамиловС.О., ЄсьманС.С.Удосконаленняметодупульсоксиметріїдлявизначенняконцентраціїкарбоксигемоглобіну. – ТезидоповідізаматеріаламиІІІміжнародноїконференції «Біомедичнаінженеріяітехнологія», Київ, 15 – 16 березня 2012 р. / ММІФНТУУ «КПІ». – С. 123 –124.

121. S. N. Savenkov, E. A. Oberemok, S. A. Mamilov, S. S. Esman, M. M. Asimov Characteristics of light scattering by normal and modified areas of skin tissue. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 78, No. 1, 2011, pp. 87-94

122. S. S. Yesman, S. A. Mamilov, M. M. Asimov, A. I. Gisbreht Noninvasive methods of measuring oxygen saturation in venous blood. Journal of Applied Spectroscopy, July 2011, Volume 78, Issue 3, pp 406-413

123. S. A. Mamilov ; S. S. Yesman ; M. M. Asimov  and A. I. Gisbrecht " Venous saturation and blood flow behavior during laser-induced photodissociation of oxyhemoglobin ", Proc. SPIE 8770, 17th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 877018 (March 15, 2013); doi:10.1117/12.2013418; http://dx.doi.org/10.1117/12.2013418.

124. Mamilov S.O., Yesman S.S., Gizbreht А., Velygotsky D.V. Photolysis efficiency dependence of carboxyhemoglobin in vivo from the wavelength. IX International conference “Electronics and applied physics”, Ukraine, Kiev, pp.91-92.

125. Lyudmyla Didyk, Yuriy Gorgo, Alina Prigancova, Igor Tunyi, Magdalena Vaczyova, Sergey Mamilov, and Joris Dirckx. The Effects of Atmospheric Pressure Fluctuations on Human Behaviour Related to Injury Occurrences: Study on the Background of Low and Moderate Levels of Geomagnetic Activity. International Scholarly Research Network. ISRN Meteorology, Volume 2012, Article ID 791524, 8 pages. doi:10.5402/2012/791524

126. Асимов М.М., Мамилов С.А., Гизберхт А. Биомедицинский эффект лазерно-индуцированной фотодиссоциации оксигемоглобина мышечной ткани. Збірник тез XII Міжнародної конференції з біоніки і прикладної біофізики, 28-29 березня 2013р., м. Київ, – 2013. – с.8.

127. Мамилов С.А., Есьман С.С., Асимов М.М., Гизберхт А. Лазерно-стимулированная фотодиссоциация карбоксигемоглобина в биологической ткани in vivo. Збірник тез XII Міжнародної конференції з біоніки і прикладної біофізики, 28-29 березня 2013р., м. Київ, – 2013. – с.55.

128. S.A. Mamilov. Biophysical studies at the Institute of applied problems of physics and biophysics of National Academy of Science of Ukraine. Abstracts IXth International young scientists’ conference on applied physics, 12-15 June 2013., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2013. – P.10-11.

129. S.A. Mamilov, S.S. Yesman, Velygotsky D.V., A.G. Misyura. Effect of laser blood irradiation on the concentration of carboxyhemoglobin. Abstracts IXth International young scientists’ conference on applied physics, 12-15 June 2013., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2013. – P.144-145.

130. Y.Y. Sdobnikov, A.G. Misura, S.A. Mamilov. Optical and temperature skin tissue changes recognition and visualization. Abstracts IXth International young scientists’ conference on applied physics, 12-15 June 2013., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2013. – P.169-170.

131. S.A. Mamilov, S.S. Yesman, Gizbreht A. Velygotsky D.V., Photolysis efficiency dependence of carboxyhemoglobin in vivo from the wavelength. Abstracts XIIIth International conference «Electronics and applied physics», 23-26 October 2013., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2013. – P.91-92

132. S. A. Mamilov, S S. Esman, D. V. Veligodski, M. M. Asimov, E. G. Borisova, et al. " The impact of laser radiation on the photodissociation of carboxyhemoglobin in blood ", Proc. SPIE 9031, Saratov Fall Meeting 2013: Optical Technologies in Biophysics and Medicine XV; and Laser Physics and Photonics XV, 90310G (January 30, 2014); doi:10.1117/12.2051398; http://dx.doi.org/10.1117/12.2051398

133. Есьман С.С., Мамилов С.А., Трушина В.А. Неинвазивные измерения величины насыщения венозной крови кислородом. Физика живого, Т. 18, No 2, 2010. С.121-126.

134. Мамілов С.О., Єсман С.С., Велигодський Д.В. Eкспериментальні дослідження квантового виходу фотодисоціації різних форм гемоглобіну Матеріали XII Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених   «Шевченківська весна – 2014» 25 – 28 березня 2014 року, Київ, Україна.

135. С. А. Мамилов, С. С. Есьман, Д. В. Велигоцкий, М. М. Асимов, А. Gisbrecht. Зависимость эффективности фотолиза карбоксигемоглобина in vivo от длины волны. ЖПС, т 81. №3, с. 413-417.

136. Mamilov S. O., Fedorov V. O., Misyura A. G. Creating harware-software complex for noninvasive trumors analysis on the surface of biological objects. X International conference "electronics and applied physics" Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems 22-22, October 2014, Kyiv, Ukraine. pp. 109-110.

137. Volodymyr B Bogdanov, Tanye Y Tang, Sylvie Multon, Sergey A Mamilov, Anatolij G Misyura, Jean Schoenen, Yuongo S Ju, KC Brennan Preferential susceptibility and propagation of spreading depression in superficial cortical layers. 54th American Headache Society Annual Meeting 2012; 06/2012

138. Lyudmyla Didyk, Yuriy Gorgo, Sergey Mamilov, Irina Semenova.Slight atmospheric pressure fluctuations as the risk factor promoting aggressive behaviour. 20th International Congress of Biometeorology, 28 September–2 October 2014, Cleveland, OH, USA, 5D.5, p.56.  Paper ISB 20  D-G-10, 4 p

139. МаміловС.О., ЄсьманС.С., ГлєбоваІ.В. Фотодисоціаціямолекулокситакарбоксигемоглобінувартеріальнійкрові. ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіябіологічна. Випуск 68. – 2014. – С. 325-337.

140. Велигоцький Д. В., Мисюра А. Г., Мамілов С. О., Есьман С. С. Електронне медичне діагностування стану отруєних чадним газом і шкідливими випарами при рятувальних діях. Міжнародна науково-технічна конференція «РАДІОТЕХНІЧНІ ПОЛЯ, СИГНАЛИ, АПАРАТИ ТА СИСТЕМИ». Матеріали конференції 16 – 22 березня 2015, Київ, Україна, с 203-205.

141. Велигоцький Д. В., Мисюра А. Г., Мамілов С. О., Есьман С. С. Визначення концентрації моно оксиду вуглецю в потоках крові трьох хвильовим оптоелектронним датчиком. Збірник тез доповідей міжнародної конференції «Оптоелектронні інформаційні технології «ФОТОНІКА-ОДС-2015», м. Вінниця, 21-23 квітня 2015 р. с.74.

142. I. V. Hliebova, S. A. Mamilov. Investigation the dynamics of changes in the concentration of oxyhemoglobin in blood by in vivo under the influence of the infrared laser irradiation. Abstracts XIVth International young scientists’ conference on applied physics, 11-14 June 2014., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2014. – P.134-135.

143. Velygotsky D.V., Misyura A.G., Mamilov S.A., Esman S.S. Monitor system for controlling the carbon monoxide poisoning and smoking. Abstracts Xth International young scientists’ conference on applied physics, 11-14 June 2014., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – 2014. – P.150-151.

144. Quantum yields of the photodissociation of the HbO2 in the visible and near IR spectral region. S.A. Mamilov ; S. S. Esman ; M. M. Asimov ; A. I. Gisbrecht. Proc. SPIE 9447, 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 944713 (January 8, 2015); doi:10.1117/12.2175629.

145. Experimental study of the laser-induced oxyhemoglobin photodissociation in cutaneous blood vessels. A. Gisbrecht, S. Mamilov. Acta Medica Bulgarica, Vol. XLII, 2015, №2, pp. 42-48.

146. С.О. Мамілов, С.С. Єсьман , Д.В. Велигоцький. Неінвазивне визначення карб оксигемоглобіну в артеріальній крові і дослідження ефективності його фотолізу в залежності від довжини хвилі. Препринт №3 Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, 2014, 30 с.

147. S.S.Yesman, S.O.Mamilov, D.V.Veligotsky, A.I.Gisbrecht  "Local changes in arterial oxygen saturation induced by visible and near infrared light radiation" Lasers in Medical Science,  (2016)   DOI: 10.1007/s10103-015-1838-y   ( in press)    ISSN: 0268-8921 (Print) 1435-604X (Online).

148. Shapran M. O.,  Mamilov S.O.,  Radchenko S.P. “The dependence of the photodissociation efficiency of hemoglobin derivatives from the laser radiation power”. Abstracts XVIth International young scientists’ conference on applied physics, 15-18 June 2016., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics, Electronics and Computer Systems. – 2016. – P.132-133.

149. D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva,  S. Mamilov. “Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide”. Abstracts XVIth International young scientists’ conference on applied physics, 15-18 June 2016., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics, Electronics and Computer Systems. – 2016. – P.134-135.

150. V. Fedorov, L. Ushiy, D. Velyhotskyi, A. Misyura, S. Mamilov. “Automation of the analysis crystal strucures of dried oral fluid”. Abstracts XVIth International young scientists’ conference on applied physics, 15-18 June 2016., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics, Electronics and Computer Systems. – 2016. – P.132-133.

151. I. V. Hliebova, S.P. Radchenko, S. A. Mamilov. “Monte Carlo simulations of light transport in biotissue”. Abstracts XVIth International young scientists’ conference on applied physics, 15-18 June 2016., Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics, Electronics and Computer Systems. – 2016. – P.134-135.