kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Патенти

1.Патент України 31291А "способ визначення сатурації КРОВІ кисни", автори В.Й.Кравченко, О.М Мінов, С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, ПРІОРІТЕТ 29.07.98.

2.Патент України № 69064. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Способ лазерного гравірування форм флексодруку. Виданя 15.05.2005, бюл. № 5. Пріоритет 05.11.2003

3.Патент України № 66516. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для лазерного гравірування форм флексодруку. Пріоритет 04.07.2003 р. Виданя 15.07.2005 р. Бюлетень № 7

4.Патент України № 74992. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Профілометр для контролю поверхні ціліндрів друку. Пріоритет 15.11.2004 р. Виданя 15.02.2006 р. Бюлетень № 2.

5.Патент України 67673. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для оптичного контролю масок флексоформ. Виданя 17.04.2006, бюл. № 4. Пріоритет 05.11.2003.

6.Патент України на Винахід 56493. Спосіб визначення товщини окремих шарів багатошарової полімерної плівки. Кравченко В.І., Мамілов С.О., Разумов О.М. Зареєстрованій в Державному Реєстрі патентів України на винаходи 10 квітня 2007 р.

7.Патент України на Винахід № 78818. Оптичні коноскопічній Пристрій для вімірювання рельєфу поверхні. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов. Зареєстрованій в Державному Реєстрі патентів України на винаходи 25 квітня 2007 р.

8.Патент України на Винахід № 78582. Пристрій для вімірювання товщина Прозорої плівкі. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов. Зареєстрованій в Державному Реєстрі патентів України на винаходи 10 квітня 2007 р.

9.Патент України на Винахід № 77560. Пристрій контролю товщина полімерної плівкі. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов.

10.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Спосіб фотодинамічної терапії онкологічних захворювань. Патент Російської Федерації на винахід № 2312689. Виданий 20 грудня 2007

11.Патент України на корисностей модель № 30931. М.М. Асімов, Р.М. Асімов, А.Н. Рубінов, С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Способ дозіметрії оптичного віпромінювання для фототерапії и лазерної терапії. Виданя 25 березня 2008 року.

12.Патент України Винахід № 82211. М.М. Асімов, Р.М. Асімов, А.Н. Рубінов, С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Способ фотодінамічної терапії онкологічніх захворювань. Виданя 25 березня 2008 року.

13.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Патент Республіки Білорусь № 11241 від 30.10.2008 «Спосіб фотодинамічної терапії пухлини зовнішнього органу». Опублікований в офіційному бюлетені: "Винаходи, корисні моделі, промислові зразки". 2008 року. № 5

14.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Патент Республіки Білорусь № 11235 від 30.10.2008 «Спосіб визначення локальної сумарної концентрації кисню шкірної тканини при лазерної терапії». Опублікований в офіційному бюлетені: "Винаходи, корисні моделі, промислові зразки". 2008 року. № 5

15.М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубінів, С.А. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Євразійський патент № 010243. «Спосіб дозиметрії оптичного випромінювання для фототерапії та лазерної терапії». Видан 30.06.2008.

16.Патент України Винахід № 84867., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Способ визначення трівалості кардіоціклу. Виданя 10 грудня 2008 року.

17.Патент України Винахід № 89354., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Способ визначення відносної концентрації карбоксігемоглобіну в артеріальній крові. Виданя 25 січня 2010 року.

18.Патент України Винахід № 89355., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Способ визначення відносної концентрації метгемоглобіну в артеріальній крові. Виданя 25 січня 2010 року.

19.Патент України. № 68080. Мобільний пульсоксиметр 12.03.12.

20.Патент Республики Болгарии №66257Система фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Опубликован в бюлетени №10 от 31.10.2012.

21.Патент України на корисну модель №86015. Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіна крові. 10.12.2013

22.Патент України на корисну модель№93785. Пристрій для вимірювання насичення венозної крові киснем. 10.03.2011.

23.Патент України на корисну модель№92019. Спосіб обробки і аналізу зображень об’єктів біологічної природи. 25.07.2014

24.Патент України на корисну модель

25.Патент України на винахід №70903 Гідрогелева композиція на основі кополімерів хітозану, полівінілового спирту та декстрину для лікування ран. 25.06.2012

26.Патент України на корисну модель №78414. Пристрій для дистанційного контролю вигину будівель та їх конструкцій. 25.03.2013

27.Патент України на корисну модель №78411. Дистанційний датчик поперечних коливань об’єктів. 25.03.2013

28.Патент України на корисну модель № 81205. Шовна нитка. 25.06.2013

29.Патент України на корисну модель № 81206. Спосіб одержання шовної нитки. 25.06.2013

30.Патент України на корисну модель № 81207. Шовна нитка поліфіламентної структури. 25.06.2013

31.Патент України на корисну модель № 81208. Спосіб одержання шовної нитки поліфіламентної структури. 25.06.2013

32.Патент України на корисну модель № 92020. Спосіб виготовлення медичної стрічки. 25.07.2014

33.Патент України на корисну модель № 92557. Багатошаровий матеріал для аплікацій з біологічно активним покриттям. 26.08.2014

34.Патент України на корисну модель № 93745. Нелінійно-оптичний матеріал для обмеження потужності та лазерного випромінювання. 10.10.2014

35.Патент України на корисну модель №99538. Триангуляційний датчик переміщення, що використовує інфрачервоне лазерне випромінювання. 10.06.2015

36.Патент України на винахід № 105865. Пов’язка медичного призначення. 25.06.2014

37.Патент України на винахід №108499. Спосіб розділення та подальшої реєстрації іонів у газових сумішах. 12.05.2015

38.Патент України на винахід №107623. Спосіб фототермічного спектрального аналізу плинних середовищ. 26.01.2015