Патенти

1. Патент України 31291А “Спосіб визначення сатурації крові киснем”, автори В.Й.Кравченко, О.М Мінов, С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, пріорітет 29.07.98.

2. Патент Украины 56493A. Кравченко В.И., Мамилов С.О., Разумов О.М. Способ определения толщины отдельных слоев многослойной полимерной пленки. Виданий 15.05.2003, бюл. №5. Пріоритет 21.06.2002

3. Патент України №66516А. Кравченко В.Й., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для лазерного гравірування форм флексодруку. Виданий 15.05.2004, бюл. №5. Пріоритет 04.07.2003.

4. Патент України 67673А. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для оптичного контролю масок флексоформ. Виданий 15.06.2004, бюл. №6. Пріоритет 05.11.2003

5. Патент України №69064А. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Спосіб лазерного гравірування форм флексодруку. Виданий 16.08.2004, бюл. №8. Пріоритет 05.11.2003

6. Патент України №69064. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Спосіб лазерного гравірування форм флексодруку. Виданий 15.05.2005, бюл. №5. Пріоритет 05.11.2003

7. Патент України № 66516. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для лазерного гравірування форм флексодруку. Пріоритет 04.07.2003 р. Виданий 15.07.2005 р. Бюлетень №7

8. Патент України № 74992. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Профілометр для контролю поверхні циліндрів друку. Пріоритет 15.11.2004 р. Виданий 15.02.2006 р. Бюлетень №2.

9. Патент України 67673. Кравченко В.Й., Галкін О.О., Єсьман С.С., Мамілов С.О., Плаксій Ю.С. Пристрій для оптичного контролю масок флексоформ. Виданий 17.04.2006, бюл. №4. Пріоритет 05.11.2003.

10. Патент України на винахід 56493. Способ определения толщины отдельных слоев многослойной полимерной пленки. Кравченко В.И., Мамилов С.О., Разумов О.М. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10 квітня 2007 р.

11. Патент України на винахід №78818. Оптичний коноскопічний пристрій для вимірювання рельєфу поверхні. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25 квітня 2007 р.

12. Патент України на винахід №78582. Пристрій для вимірювання товщини прозорої плівки. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов. Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10 квітня 2007 р.

13. Патент України на винахід №77560. Пристрій контролю товщини полімерної плівки. В.Й. Кравченко, О.О. Галкін, Ю.С. Плаксій, С.С. Есьман, С.О. Мамілов.

14. М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубинов, С.А. Мамилов, Ю.С. Плаксий. Способ фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Патент Российской Федерации на изобретение № 2312689. Выдан 20 декабря 2007 г.

14. М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубинов, С.А. Мамилов, Ю.С. Плаксий. Способ фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Патент Российской Федерации на изобретение № 2312689. Выдан 20 декабря 2007 г.

16. Патент України винахід №82211. М.М. Асімов, Р.М. Асімов, А.Н. Рубінов, С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій. Спосіб фотодинамічної терапії онкологічних захворювань. Виданий 25 березня 2008 року.

17. М.М. Асимов, Р.М. Асимов, А.Н. Рубинов, С.А. Мамилов, Ю.С. Плаксий. Евразийский патент №010243. «Способ дозиметрии оптического излучения для фототерапии и лазерной терапии». Видан 30.06.2008.

18. Патент України винахід №84867., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Спосіб визначення тривалості кардіоциклу. Виданий 10 грудня 2008 року.

19. Патент України винахід №89354., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Спосіб визначення відносної концентрації карбоксигемоглобіну в артеріальній крові. Виданий 25 січня 2010 року.

20. Патент України винахід №89355., С.О. Мамілов, Ю.С. Плаксій, С.С. Єсьман. Спосіб визначення відносної концентрації метгемоглобіну в артеріальній крові. Виданий 25 січня 2010 року.

21. Пат. № 68080 Україна, МПК А61В6/145. Мобільний пульсоксиметр / Велигоцький Д.В., Стельмах Н.В., Єсьман С.С., Мамілов С.О. (Україна); Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України. – № 201111247; Заявл. 22.09.11; Опубл. 12.03.12.

22. Мамілов С.О., Єсьман С.С., Велигоцький Д.В., Голуб Д.В. «Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіна крові» Патент на корисну модель №86015. від 10.12.2013

23. Мамілов С.О., Єсьман С.С. «Пристрій для вимірювання насичення венозної крові киснем» Патент на корисну модель №93785 10.03.2011.

24. А.И. Гизбрехт, М.М. Асимов, Р.М. Асимов, С.А. Мамилов, Ю.С. Плаксий. «Система фотодинамической терапии онкологических заболеваний». Патент Республики Болгарии №66257, Опубликован в бюлетени №10 от 31.10.2012.

25. Мисюра А.Г., Мамілов С.О., Сдобніков Ю.Ю., Федоров В.О., Голуб В.А. Патент на корисну модель «Спосіб обробки і аналізу зображень об’єктів біологічної природи», №92019. Опублікований 25.07.2014, бюл. №14.